چگونه موهاي كركي و روشن را با ليزر از بين ببريم ؟

قطعا براي همه ما پيش اومده كه مراجعه كننده بعد از شش جلسه از لیزر موهای زاید چندان كاهش مو نداشته و هرچه ليزر مي زنيم باز هم جوابي نگرفته و شخص اعلام نارضايتي و خواهان استرداد هزينه هايش مي شود.

در اين شرايط خيلي ها ميان فلوئنس رو مي برن بالا كه چندان موفقيت اميز نبوده و حتي در موارد بسياري شاهد سوختگي هاي شديد و حتي PIH شده ايم.

در اينجا روشي كار امد و زود بازده را بيان مي كنيم :

اولا كه مي دونيم پالس ديوريشن يا پهناي پالس از ميزان فلوئنس بسيار مهمتره، در اين مواقع استفاده از پهناي پالس كمتر بجاي فلوئنس بالاتر اهميت فوق العاده اي داره.
مثلا در ليزر الكس پهناي پالس ١٥ ميلي ثانيه با فلوئنس ١٥ژول بر سانتي متر مربع كار آمدتر از فلوئنس ١٨ با پهناي پالس٣٠ ميلي ثانيه است!

قطعا مي دونيد TRT اپيدرم در تايپ پوستي ٣ حدود ١٠ ميلي ثانيه است اگر كروموفور انتخابي ملانين باشد.
پس هيچ گاه اجازه كم كردن پهناي پالس به زير ١٠ ميلي ثانيه را نداريم!

حال چاره كار چيست؟ اگر جواب نگرفتيم پهناي پالس را چطور ميتونيم زير ١٠ ميلي ثانيه ببريم؟؟

جواب سوال دراستفاده از Twin Pulse است

يعني شكستن پالس به دو قسمت با delay بيش از ١٠ ميلي ثانيه :

مثال:

به جاي استفاده از پالسي با پهناي ١٠ميلي ثانيه و فلوئنس ١٧ژول بر سانتي متر مربع بهتر است از تكنولوژي Twin Pulse با ساب پالس هاي ٥ ميلي ثانيه اي و ديلي ١٥ميلي ثانيه اي استفاده كنيم در اين صورت مي تونيم انرژي را هم بالاتر برد. در شكل زير استراكچر تويين پالس را مشاهده كنيد.
در نظر داشته باشيد اين اعداد فقط براي تايپ پوستي ٣ با دستگاه ليزر الكساندرايت قابل استفاده اند و كولينگ خوب فراموش نشود.

درضمن دستگاهاتون رو حتما كاليبره كنيد.

 

از بین بردن موهای کرکی

 

نویسنده : دکتر هادی نظری