طبیعی است که دستگاه های مختلفی برای رفع موهای زاید در بازار وجود دارد از دستگاه هایی که از پرتاب نور مانند دستگاه SHR و IPL و یا از دستگاه هایی که از لیزر بار مانند دستگاه لیزر دایود ، دستگاه لیزر الکساندرایت و اندیاگ استفاده می کنند ، خوب باید گفت تا حدودی روش و هدف تمامی دستگاه های نامبرده شده در یک جهت است با این تفاوت که تکنولوژی استفاده شده در آن ها متفاوت است و این مهم سبب تفاوت هایی در نحوه عملکرد و تاثیرپذیری آن ها شده است. این تفاوت در تکنولوژی در عوامل زیر تاثیر بسزایی دارد :

  • میزان درصد ریزش مو در هر جلسه
  • عدم برگشت پذیری رشد مجدد مو
  • میزان جوابدهی برای موهای نازک و کرکی
  • قابلیت استفاده برای موهای تیره
  • میزان درد و یا سوزش هنگام استفاده از دستگاه
  • احتمال سوختگی و عوارض ناشی از دستگاه
  • میزان سرعت و زمان درمان

مقایسه دستگاه لیزر

خوب همانطور که در جدول بالا مشاهده می کنید به مقایسه روش های رفع موهای زاید پرداختیم و نتایج مختلفی را با دستگاه های مختلف شاهد هستیم ولی با تمام این جود باید به این نکته توجه داشته باشید که که تمامی افراد دارای شرایط یکسانی نبوده و همچنین برخی از دستگاه های مجود در بازار دارای شرایط استاندارد نمی باشند و ممکن است شاهد استثناهایی در این موارد باشیم.
خوشحال می شویم که شما نیز شواهد و تجربیات خود را در انتهای این مقاله (بخش نظرات) در اختیار ما و دیگر دوستان قرار دهید.

نویسنده : سعید حسن زاده